Prezentare generală

Cele mai de succes companii din secolul 21 sunt acelea capabile să identifice şi să dezvolte oportunităţi noi prin încorporarea şi interpretarea, într-o manieră coerentă, a informaţiilor şi datelor din mai multe surse. Serviciile de business intelligence reprezintă un instrumentar complementar şi flexibil care urmăreşte să ajute companiile în atingerea acestor obiective. Soluţiile de business intelligence sprijină procesul de luare a deciziilor în companii, oferindu-le informaţii şi date relevante prin interfeţe uşor de utilizat.

Ce oferă BIaaS

Prin servicii de business intelligence, Temperfield asigură integrarea, procesarea şi prezentarea, într-un mod accesibil, a datelor de la un număr important de actori, entităţi şi operaţiuni. Acest lucru oferă perspective noi asupra potenţialelor oportunităţi. Valoarea adăugată a unei astfel de integrări este semnificativă, inclusiv pentru că permite utilizatorilor să obţine informaţii şi să înţeleagă elemente precum profilul utilizatorilor, venituri şi costuri sau modele de cumpărare. Prin serviciile noastre, organizaţia obţine perspective noi din informaţiile existente.

Ce oferă Temperfield

Avantajul lui Temperfield faţă de alte companii din domeniu rezidă în oferirea unui serviciu într-un mod care schimbă paradigma existentă şi îmbunătăţeşte experienţa utilizatorului. Începând cu o sesiune gratuita de evaluare a necesităţilor principale ale clientului (accesibilitate, integrare, raportare în timp real), Temperfield oferă utilizatorilor săi abilitatea de a explora acest serviciu folosind propriile lor date.

Temperfield creează o structură personalizată care maximizează valoarea adăugată.

Ca în toate abordările noastre, acesta este de asemenea un proces dinamic, generat şi îmbunătăţit în permanenţă de noile cerinţe şi provocări pe care le întâmpină clientul nostru.

Beneficii

  • absenţa costurilor iniţiale pentru licenţe sau componente hard
  • accesibilitate facilă printr-o conexiune Internet, fără să depindă de dispozitivul folosit (iPad, PC, laptop)
  • datele sunt instalate în ţara pe care o alege clientul (spre exemplu, în România, acestea sunt instalata pe IBM Datacenter)
  • flexibilitatea unui serviciu de tip cloud