Prezentare generală

Organizaţiile din prezent se află în faţa unor presiuni semnificative în ce priveşte costurile, reglementările, securitatea şi capacitatea de gestiune, într-o paradigmă centrată pe computere. În acelaşi timp, utilizatorii solicită libertate şi flexibilitate, inclusiv din punct de vedere al accesului la aplicaţii şi date din orice locaţie, de pe orice instrument şi în orice moment. Rezultatul acestor provocări este că organizaţiile urmăresc o abordare agilă care să soluţioneze atât provocările CIO-ului, cât şi necesităţile utilizatorilor.

Soluţiile pentru utilizatori răspund acestor solicitări şi se referă la un ansamblu cuprinzător de abordări, inclusiv sisteme şi soluţii de calcul care au ca obiective creşterea eficienţei angajatului în spaţiul de lucru, maximizarea experienţei utilizatorului, îmbunătăţirea sistemului de securitate, optimizarea sistemului de management şi altele.

Soluţiile pentru utilizatori includ aplicaţii de colaborare, aplicaţii pentru instrumente mobile, pentru migrarea sistemelor de operare, pentru distribuţie şi instalare de programe soft, migrarea datelor, soluţii de virtualizare, precum Virtual Desktop Infrastructure (VDI), soluţii pentru servere, virtualizări pentru aplicaţii, pentru prezentări sau pentru utilizatori.

Ce oferă Temperfield

Ca o firmă ce oferă servicii de înaltă calitate, abordarea noastră pentru o astfel de categorie de servicii este consistentă cu viziunea noastră globală. Lucrăm împreună cu clientul nostru pentru a defini nevoi şi necesităţi, realizăm o analiză substanţială, bine definită a situaţiei actuale şi a oportunităţilor existente, şi oferim expertiza noastră pentru a propune cea mai bună soluţie existentă dintr-o diversitate de opţiuni în ceea ce priveşte produsele de pe piaţă.

Avem în vedere atât imaginea de ansamblu, cât şi micile detalii atunci când creăm, propunem şi implementăm o soluţie integrată.

Dintre soluţiile tehnologice existente, evoluţiile din industrie au arătat că soluţiile VDI sunt o abordare pentru a minimiza costurile cu o serie de beneficii adiţionale în ceea ce priveşte securizarea datelor sau sarcini administrative sau de management. VDI poate economisi până la 70 % din costurile de mentenanţă pentru infrastructură, precum şi cu până la 30 % bugetul IT total pentru un an.

O serie de provocări fac ca procesele de planificare, proiectare, implementare şi management să fie critice pentru succesul proiectului şi pentru performanţele unei organizaţii care foloseşte VDI. Expertiza noastră cu diferite organizaţii ne-au ajutat să dezvoltăm o experienţă de un înalt nivel în implementarea soluţiilor VDI.

Aproximativ 800,000 de calculatore se pierd în fiecare an în aeroporturi. Acest lucru poate avea implicaţii monetare serioase.”
Bloomberg Businessweek , 2011

Beneficii

 • Reducerea costurilor pe parcursul unui ciclu, inclusiv costul total de proprietate (Total Cost of Ownership – TCO)
 • Maximizarea productivităţii angajaţilor
 • Utilizarea eficientă a resurselor de calcul
 • Un cadru integrat de organizare
 • Management centralizat
 • Datele şi aplicaţiile sunt stocate în centre de date securizate
 • O abordare flexibilă şi centrată pe utilizator
 • Un mod simplificat şi securizat de a gestiona utilizatori, date şi aplicaţii
 • Mobilitate crescută, care sprijină o forţă de muncă dispersată din punct de vedere geografic
 • Mai uşor de standardizat
 • Simplifică procesul de achiziţii şi fuziuni de companii
 • Iniţiative „verzi”, economisirea resurselor energetice

Tehnologii: Virtual Desktop Infrastructure (VDI), VMware Horizon View, VMware ThinApp, VMware Horizon Mirage, Citrix XenDesktop, Citrix XenApp